Fontcoberta

fontcoberta

El topònim de Fontcoberta procedeix de l’aglutinació del substantiu “font” i de l’adjectiu “coberta” i, per tant, d’una font tapada o proveïda de sostre o cobert. El nom prové de la font de Can Pujol que brolla a l’interior d’aquesta casa, la més notable del poble. A principis del segle X trobem documents que ens parlen del lloc de Fontcoberta.

Arran de la invasió del país pels bàrbars, l’església de Fontcoberta en patí les conseqüències. Posteriorment, s’iniciarien els treballs per la seva reparació, com ho demostra un document datat l’any 957.

Fontcoberta, a l’igual que altres llogarrets dels voltants de Banyoles, va quedar vinculat als dominis del Monestir. de Sant Esteve. de Banyoles.
Can Pujol
L’any 1226 Jaume I va confirmar a l’abat Guillem de Cartellà les possessions de Fontcoberta i la Farrés.

Can PujolDurant els segles XI i XII els senyors jurisdiccionals s’apropiaren del dret de possessió i administració de les esglésies de llurs termes i, per aquesta raó, la de Fontcoberta passà a dependre del senyor del castell de Porqueres, Guillem Ademar i la seva esposa, els quals refusaren el dret i la restituïren al bisbe de Girona Berenguer de Llers.

En la guerra dels remences contra els mals usos feudals destacaren els pagesos naturals del terme Jaume Ferrer, de Figueroles, condecorat l’any 1481, i Joan Benejam, de la Farrès, que obtingué el privilegi de generositat. Ambdós lluitaren contra l’abús dels senyors defensant Girona dels seus assetjadors.

L’antic rector de Fontcoberta ens facilita les següents dades, extretes del llibre més remot que figura a l’Ajuntament, del 27 de novembre del 1797: «Lugar de Fontcuberta. Corregimiento de Gerona. Es parte realengo y parte abadengo. Tiene 36 casas útiles. Ningún colegio. Hay 13 labradores propietarios, 11 puros arrendatarios y 52 jornaleros, incluídos los criados de labranza. Hay un herrador con su padre. Hay un sastre. Hay 53 criados en la clase doméstica…». Pel que es veu, abundaven més els assalariats que els amos en aquell temps.

Actualment Fontcoberta és un nucli poc poblat amb només 74 habitants (comptant les cases dels voltants); l’escola des de 1996 ha estat tancada, actualment es troba a Melianta. L’església gairebé només s’utilitza per a actes solemnes com casaments o dies senyalats, ja que la majoria van a la de Melianta que els queda més propera. Tot i això segueix conservant l’ajuntament, pel seu valor històric i per ser el centre geogràfic del municipi.