Mare de Déu de la Font

Capella de la Mare de Déu de la Font

Dista un quilòmetre de Fontcoberta, situada al veïnat de la Farrés. D’estructura romànica, malgrat haver estat molt reformada. És d’una sola nau. La portada, amb llinda i una finestreta al costat. El campanar de paret té dos finestrals; és d’època posterior.marededeudelafont

S’hi accedeix mitjançant un porxo que fou construït per a resguardar del sol o la pluja els nombrosos assistents, i es concediren indulgències a tots els qui contribuïren a la seva construcció. En el segle XIII existia la Confraria de la Mare de Déu. L’apogeu d’aquesta confraria arreu de la rodalia fou causa d’una nova redacció dels seus estatuts, que foren aprovats per la reina Maria, esposa i lloctinent d’Alfons Vè d’Aragó, el 5 de maig de 1453. El primer dels articles ordenava que tots els confrares venien obligats a concentrar-se a la capella un cop a l’any per la diada de la Mare de Déu de març. Tal volta els pabordes distribuïen a la porta una almoina de pa. Això fou l’origen de l’aplec.

Prop de la capella hi ha una font qualificada de prodigiosa a la qual s’aplegaven tots els qui patien mals i nafres. Ho acredita una circular del cardenal Joan de Casanova, datada el 23 de juny de 1433, on s’expressa l’existència d’una font d’aigua “de meravellosa virtut”.

Els malalts que hi acudien eren tants, que sovint havien de suportar les inclemències del temps -pluges o sol ardent- mentre esperaven torn per a tocar l’aigua miraculosa. D’ací prové la construcció del pòrtic.

Hi havia també un habitacle per al capellà beneficiari de l’ermita, que fou derruït l’any 1963 per amenaçar ruïna.

La imatge de la Verge que presideix la capella és d’alabastre, del segle XIV.

Pel 25 de març se celebra l’Aplec a l’ermita de la Mare de Déu de la Font. Solemne ofici, sardanes, sorteig d’un xai que regala una casa del poble per tal d’ajudar a pagar les despeses de la festa, i altres actes de gaudi. Tot plegat fa que aquest aplec tradicional sigui un dels més sobresortints i de major fervor de la comarca. Últimament l’aplec se celebra el diumenge propsegüent.