Festa de la Santa Espina a Vilavenut

Divendres de Cinquagesma. Després de l’ofici es fa la benedicció dels ulls amb la sagrada relíquia. D’ençà de la supressió de moltes festes populars, la celebració de les quals esqueia en dies feiners, l’endemà de la Santa Espina es commemora la festivitat de Sant Antoni Abat, patró de la pagesia.

El patrocini de la Santa Espina per a les malalties de la vista ha estat motiu de gran fervor. Els fidels han implorat tothora la seva protecció amb resultats positius. Moltes són les gràcies rebudes i a la parròquia havia existit un testimoni escrit que hi feia referència.