Estadístiques

Segons el cens del 2008 el municipi de Fontcoberta té una població de 1200 persones. La població, sembla que després de la guerra civil i durant el règim de Franco presenta una lleugera davallada degut a la penúria que hi va haver. No obstant, a partir dels 70 amb la creació de la urbanització de Melianta i l’arribada de la democràcia la població augmenta en només 29 anys un 52,4%. Actualment sembla que s’ha estabilitzat i el creixement vegetatiu en l’últim any ha estat de només d’un 0,8%.

 

Població per grups d’edat (dades històriques)

 

Anys
0-14
15-64
+65 anys
Total
Fontcoberta 2008 15,7 71,9 12,4 1.200
2013 17,5 68,8 13,5 1.439
Pla de l’Estany 2008 16,8 66,6 16,6 29.645
2013 17,7 65,4 16,8 31.325
Catalunya 2008 14,7 69,0 16,2 7.364.078
2013 15,7 66,9 17,3 7.553.650

 

Per més informació veure les dades de la GENERALITAT de CATALUNYA