BASES CONTRACTACIÓ DE 2 JOVES A LA BRIGADA MUNICIPAL i 4 JOVES A LA PISCINA MUNICIPAL DURANT L’ESTIU DEL 2022

CONVOCATÒRIA DE CONTRACTACIÓ

  • 2 joves (nois, noies) a la brigada municipal jove, en edats compreses entre 16 i 18 anys en el període entre l’ 11 de juliol al 29 de juliol i del 25 de juliol al 12 d’agost de 2022 de 2, en jornada laboral de 25 hores setmanals, (de 8h a 13h), si bé, per necessitats del servei podrà contractar-se per jornades i hores diferents.
  • 4 joves a la Piscina Municipal, en edats compreses entre 18 i 22 anys, períodes: del 24 de juny al 28 de juliol i del 28 de juliol al 31 d’agost, en règim laboral temporal, en jornada laboral de 40 hores setmanals, (d’ 11 a 20:30 h),  per necessitats del servei podrà contractar-se per jornades i hores diferents.

INSTÀNCIA GENÈRICA
– Menors de 16 i 18 anys AUTORITZACIÓ PATERNA O MATERNA

BASES CONTRACTACIÓ