BASES DEL 4t CONCURS DE FOTOGRAFIA DE VILAVENUT- 2016

1.- Podran participar totes les persones que ho desitgin. La inscripció és lliure i gratuïta.

2.- Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres fotografies en color o en blanc i negre. No s’acceptaran fotomuntatges que distorsionin la realitat.

3.- Tema del concurs: Vida rural

4.- Les fotografies han de ser inèdites.

5.- Les fotografies s’han de presentar en format lliure però sobre cartolina de color negre de 21×30

6.- Els treballs s’hauran de presentar abans del dia 10 de maig de 9 a 15h a Can Salvi de Vilavenut o a l’Ajuntament de Fontcoberta.

7.- Les fotografies es presentaran sota un sol pseudònim enumerades de l’1 al 3. S’adjuntaran en un sobre tancat amb el psudònim escrit a fora, i a dins un sobre tancat on s’inclouran les dades personals (nom, població, telèfon, mail), especificant el lloc on s’ha fet cada una de les fotografies.

8.-Hi haurà una única modalitat amb primer, segon i tercer premi. Els premis seran:

1r premi 100€, 1 obsequi
2n premi 75€ , 1 obsequi
3r premi 50€

9.- Cada participant podrà optar a un sol premi

9.- Les fotografies s’exposaran al local de la rectoria de Vilavenut durant tots els dies de la festa major i el dia de la festivitat de Corpus.

10.- Les fotografies es podran recollir el dia 22 de maig una vegada acabada la festivitat de Corpus o bé els diumenges fins el 12 de juny 11 a 1 del matí a la rectoria de Vilavenut.

11.- El jurat estarà format per professionals de la fotografia i un representat del poble. El veredicte del jurat serà el dia 14 de maig.

12.- El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.

13.- El veredicte serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament als autors guardonats. Els premis es lliuraran el dia de la festivitat de Corpus, el dia 22 de maig, una vegada hagi acabat el concert de cançó catalana, aproximadament a les 2/4 de 8 del vespre.

14.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta inapel·lablement pel jurat.

15.- La participació en el concurs de fotografia pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.