COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona col·labora amb la instal·lació de la caldera de biomassa i

xarxa de calor per a diversos locals municipals.