Concurs de fotografia “Racons de Fontcoberta”

ORGANITZA:

La Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Fontcoberta.

 

BASES

TEMA:

Imatges preses dins del municipi de Fontcoberta que mostrin indrets fàcilment identificables, tals com paisatges, arquitectura i vida social, tant urbans com rurals.

Es valorarà, entre altres aspectes, la qualitat, creativitat, execució artística i grau de relació amb la temàtica proposada. El concurs podria quedar desert si el jurataixí ho considera oportú Aquest estarà format per membres de la Comissió de Cultura i fotògrafs locals i el seu veredicte serà inapel·lable.

 

CATEGORIES:

A: Absoluta, per a participants de qualsevol edat residents a Catalunya.

B: Local, per a residents al municipi de Fontcoberta.

C: Jove, per a residents del municipi de Fontcoberta menors de 23 anys a 31/12/2016

Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies i només podrà optar a un premi.

La participació és gratuïta.Els autors es responsabilitzaran de la propietat i autoria de les fotografies enviades.

 

FORMAT:

Fotografies inèdites, en fitxer JPEG, amb un màxim de 1000 píxelspel costat més llarg, 72 ppp de resolució, format lliure, color o B/N, sense manipulacions excessives ni fotomuntatges que alterin la realitat, ni amb continguts que puguin ser inadequats o ofensius.

Una vegada feta la selecció de les fotografies finalistes, l’organització demanarà als autors un fitxer de més qualitat per a la seva impressió.

 

PREMIS:

200.-€ per al guanyador de la categoria A

100.-€ per al guanyador de la categoria B

100.-€ per al guanyador de la categoria C

 

TRAMESA:

Per correu electrònic a l’adreça ajuntament@fontcoberta.cat, indicant en el text del missatge el nom i cognoms de l’autor, el nº de telèfon de contacte, la localització de la fotografia presentada i especificant, si és el cas, que també opta a les categories B (local) i C (jove).

 

TERMINIS:

Tramesa inicial de les fotografies: Fins el 22/07/2016 a les 24:00 h.

Veredicte del jurat i comunicació als guanyadors: el 28/07/2016

Lliurament dels premis: el 31/07/2016

 

FINALITAT:

Les fotografies finalistes s’exposaran a la Sala d’Actes de Can Jan el dia del lliurament de premis i durant la festa major al pavelló. Posteriorment passaran a formar part de l’arxiu documental del municipi de Fontcoberta, que es reserva el dret d’utilitzar-les. En aquest cas sempre s’indicarà el nom de l’autor.

Tanmateix, els participants autoritzen l’Ajuntament de Fontcoberta perquè pugui crear, dins de l’espai web www.fontcoberta.cat un àlbum fotogràfic en el qual es recullin totes les imatges que han participat al concurs de manera que puguin ser accessibles per als seguidors de la pàgina web i plataformes socials.

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La participació en aquest concurs implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases i del criteri de l’Ajuntament de Fontcoberta pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció del guanyador. L’incompliment d’aquestes bases per part dels concursants en comportarà l’exclusió.