Resum Procés Participatiu 1a Sessió

Visualitza les diapositives: Presentació FONTCOBERTAPROCESPARTICIPATIU-pàgina001

1a. SESSIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU
1.- La contaminació global del planeta, és una problemàtica de primera magnitud que
els països i les administracions han d’abordar amb urgència.
2.- Les deixalles urbanes en son una part molt important.
3.- Minimitzar-les i reciclar-les, no és cap capritx, és una necessitat.
4.- Aquesta problemàtica és diferent de si es tracta una zona urbana o si es tracta
d’una de rural, per tant les seves possibles solucions seran també diferents.
5.- En el nostre municipi, en aquests moments, reciclem un 43% de totes les deixalles
urbanes, això si comptem els voluminosos i altres que es porten directament a la
deixalleria- (si comptéssim només les que es recullen en els contenidors, quedaríem
per sota dels 40%).
6.- La normativa catalana, pel 2020, exigeix arribar al 60%.
7.- Donada la realitat del nostre municipi, la solució no vindrà d’un únic model, amb
tota seguretat haurà de ser un model mixt, adaptat a cada circumstància.
8.- Independentment del model que s’adopti, , les zones industrials i els establiments
específics com botigues, supermercats i restaurants…, necessitaran que el model
s’adapti a les seves necessitats.
9.- A més a més, cas d’adoptar el model més efectiu, en aquests moments la recollida
porta a porta, aquest model s’haurà de complementar amb serveis addicionals per
solucionar problemàtiques concretes: restes de festes, poda i gespa de jardineria,
grans embalums… (Una mini deixalleria que obrís unes determinades hores, podria ser
una bona solució).
10.- Amb tot els primer que hem d’aconseguir és que ens conscienciem tots plegats de
la necessitat de minimitzar i reciclar les deixalles urbanes, tot canviant les rutines i els
nostre hàbits.
11.- Finalment, hem de tenir clar que no hem de buscar el model més còmode, si no
que cal trobar els model més efectiu i intentar fer-lo fàcil i el més còmode possible.

PREGUNTES I RESPOSTES DE LA 1a, SESSIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU
1.- Qui fa compostatge a casa serà penalitzat pel fet de no lliurar restes orgàniques?
Hi ha llocs que a qui fa compostatge a casa se’l premia. Un pot triar si vol recollida d’orgànica o
no i es comprova si tenen compostador. És decisió de l’Ajuntament.

2.- La gent portarà les coses que ara deixa al costat dels contenidors a la deixalleria?
S’han detectat 7000 usuaris més des que s’aplica a Porqueres i 400 tones més. Fustes, runa,
electrodomèstics, oli de cuina,…abans anaven al rebuig.
Funciona molt bé tenir una mini deixalleria (amb operaris, control d’accés i càmera)
També va bé fer una àrea d’emergència tancada (per si hi ha una festa, etc)
Cal recollir trastos 1 vegada al mes davant de casa.
El contracte actual de recollida s’acaba a l’octubre de 2020, per això cal prendre la decisió aviat
per poder-ho incloure a la licitació.

3.- No seria millor fer una planta de triatge?
El triatge és un tractament, no un model de recollida. Un centre de tractament de residus
separa residus del contenidor verd abans de posar-los a l’abocador, però no incrementa la
recollida selectiva.

4.- I el turisme d’escombraries no pujarà cap als altres pobles que no fan recollida controlada?
Es pot identificar qui no participa. Es pot incentivar la participació posant una taxa justa, que
premiï qui aporti escombraries ben separades i penalitzi qui no aporti res. Les persones que no
aportin deixalles pagaran una taxa més alta que les que n’aportin de forma ben separada, per
tant a la llarga a la gent no li interessa anar a llençar escombraries al poble veí.

5.- Amb aquests sistemes d’identificació, qui tindrà les dades dels usuaris?
Les dades les tindrà només el Consell Comarcal, que compleix la normativa de protecció de
dades.