VII CONCURS DE FOTOGRAFIA 2022

 VII Concurs de fotografia de Fontcoberta 2022.  Organitzat per la Comissió de Cultura   de      l’ Ajuntament de Fontcoberta.

BASES
TEMA: Primavera a Fontcoberta
Imatges del nostre municipi on destaqui el context primaveral.
Es valorarà, entre altres aspectes, la qualitat, creativitat, execució artística i grau de relació amb la temàtica proposada. El concurs podria quedar desert si el jurat així ho considera oportú. Aquest estarà format per membres de la Comissió de Cultura i fotògrafs locals i el seu veredicte serà inapel·lable.

CATEGORIES:
A: Absoluta, per a participants de qualsevol edat residents a Catalunya.
B: Local, per a residents al municipi de Fontcoberta.
Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies i només podrà optar a un premi.
La participació és gratuïta. Els autors es responsabilitzaran de la propietat i autoria de les fotografies enviades.

FORMAT:
Fotografies inèdites, en format JPEG amb la màxima qualitat possible, horitzontal o vertical, color o B/N, sense manipulacions excessives ni fotomuntatges que alterin la realitat, ni amb continguts que puguin ser inadequats o ofensius.
El jurat podrà demanar els fitxers Raw, si ho creu convenient.
PREMIS:
1r. Premi categoria A: 200€
2n. Premi categoria A: 100€
1r. Premi categoria B: 150€
2n. Premi categoria B: 50€
TRAMESA:
Per correu electrònic a l’adreça ajuntamentdefontcoberta@gmail.com, indicant en el text del missatge el nom i cognoms de l’autor, adreça postal, el nº de telèfon de contacte i la localització de la fotografia presentada. Cal posar un títol a la fotografia. Els veïns de Fontcoberta opten automàticament als dos premis .
TERMINIS:
Tramesa inicial de les fotografies: Fins el 22/07/2022 a les 23:59
Veredicte del jurat i comunicació als guanyadors: el 26/07/2022
Lliurament dels premis: el 31/07/2022, després del pregó de la Festa Major.

FINALITAT:
Les fotografies finalistes s’exposaran, durant la Festa Major, al pavelló i, la resta de l’any, a la Sala d’Actes de Can Jan. Posteriorment passaran a formar part de l’arxiu documental del municipi de Fontcoberta, que es reserva el dret d’utilitzar-les. En aquest cas sempre s’indicarà el nom de l’autor.
Tanmateix, els participants autoritzen l’Ajuntament de Fontcoberta perquè pugui crear, dins de l’espai web www.fontcoberta.cat un àlbum fotogràfic en el qual es recullin totes les imatges que han participat al concurs de manera que puguin ser accessibles per als seguidors de la pàgina web i plataformes socials.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
La participació en aquest concurs implica, per si mateixa, l’acceptació d’aquestes bases i del criteri de l’Ajuntament de Fontcoberta pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció del guanyador. L’incompliment d’aquestes bases per part dels concursants en comportarà l’exclusió.
Ajuntament de Fontcoberta