Edictes

Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 690 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 618 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte de contractacions de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 173 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11229 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 223-0 Edicte: 9947 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7847 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6400 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6329 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci d'aprovació definitiva de dos projectes
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5737 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte de delegació de competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4921 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte