Edictes

Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11137 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10663 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10146 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 180-0 Edicte: 7842 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6322 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Contractació de personal per a l'Àrea de Joventut
Exercici: 2021 Bop: 131-0 Edicte: 5930 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació núm. 11 i 12 del POUM de Fontcoberta
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5429 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació de dos convenis urbanístics
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5143 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4204 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del projecte d'actuació específica per implantar un centre caní per la cria i ensinistrament de gossos
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3844 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 del POUM del municipi de Fontcoberta