Edictes

Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7847 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6400 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6329 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci d'aprovació definitiva de dos projectes
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5737 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte de delegació de competència per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4921 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4920 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4919 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4559 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3423 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a l'ampliació d'una granja porcina
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2604 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública de l'expedient de desafectació d'un bé de domini públic