Edictes

Exercici: 2018 Bop: 79-0 Edicte: 3423 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a l'ampliació d'una granja porcina
Exercici: 2018 Bop: 62-0 Edicte: 2604 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública de l'expedient de desafectació d'un bé de domini públic
Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 561 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11157 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10815 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10696 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial de la modificació núm. 9 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 244-0 Edicte: 10693 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9660 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial de la modificació núm. 8 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9449 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9429 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte