Edictes

Exercici: 2017 Bop: 223-0 Edicte: 9660 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial de la modificació núm. 8 del POUM
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9449 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9429 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9392 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8427 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 7014 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora dels preus públics municipals
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 7012 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 7010 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 110-0 Edicte: 4747 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva de dos projectes
Exercici: 2017 Bop: 102-0 Edicte: 4316 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte de delegació de funcions en matèria de casaments civils