Edictes

Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8655 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals i reglaments per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 205-0 Edicte: 8231 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 188-0 Edicte: 7495 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública d'un projecte per a la construcció d'un cobert agrícola
Exercici: 2019 Bop: 178-0 Edicte: 7173 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdits 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 159-0 Edicte: 6689 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública del projecte per a la construcció d'una nau per a garrins i fossa de purins
Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6390 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5236 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci de delegació de competències de l'Alcaldia als regidors i regidores
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5229 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2499 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte de contractació de personal laboral temporal