Edictes

Exercici: 2021 Bop: 180-0 Edicte: 7842 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6322 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Contractació de personal per a l'Àrea de Joventut
Exercici: 2021 Bop: 131-0 Edicte: 5930 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació núm. 11 i 12 del POUM de Fontcoberta
Exercici: 2021 Bop: 120-0 Edicte: 5429 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació de dos convenis urbanístics
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5143 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4204 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del projecte d'actuació específica per implantar un centre caní per la cria i ensinistrament de gossos
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3844 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 8 del POUM del municipi de Fontcoberta
Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3436 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la zona esportiva (Pavelló i Camp de Futbol)
Exercici: 2021 Bop: 75-0 Edicte: 3165 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos, designació dels membres del Tribunal qualificador i data de les proves del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc de Secretaria de classe tercera subescala secretaria intervenció de l'Ajuntament de Fontcoberta, mitjançant el sistema de concurs oposició
Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2649 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial del Reglament d'ús de la zona esportiva (Pavelló i Camp de Futbol)