Edictes

Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5236 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci de delegació de competències de l'Alcaldia als regidors i regidores
Exercici: 2019 Bop: 130-0 Edicte: 5229 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3648 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY Anunci d'aprovació de l'Addenda de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Camós, Cornellà del Terri, Crespià, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà i Vilademuls, per al servei de professionals de joventut compartits, per al 2019
Exercici: 2019 Bop: 68-0 Edicte: 2499 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 690 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 618 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte de contractacions de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 173 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 4-0 Edicte: 11229 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 223-0 Edicte: 9947 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7847 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2017