Edictes

Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9785 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 214-0 Edicte: 9885 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8828 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació del catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable a Fontcoberta
Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8597 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7743 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa de la Llar d'Infants de Fontcoberta
Exercici: 2022 Bop: 168-0 Edicte: 7742 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7482 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del Projecte de millora de l'accessibilitat de l'antiga Rectoria de Vilavenut
Exercici: 2022 Bop: 147-0 Edicte: 6856 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Exposició pública de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6525 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de conveni i acceptació de la delegació de competències i prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Cornellà del Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit, Serinyà i Vilademuls
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6485 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva del conveni urbanístic per modificació número 12 del POUM de Fontcoberta