Edictes

Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2649 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial del Reglament d'ús de la zona esportiva (Pavelló i Camp de Futbol)
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2336 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Esmena d'error material de l'edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir una plaça de secretari/ària amb caràcter interí a l'Ajuntament de Fontcoberta, publicat al BOP núm. 32 de data 17/02/2021
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1189 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació de les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 904 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 354 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació i creació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 159 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació i la creació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10116 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9678 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 227-0 Edicte: 8605 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8600 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació i creació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021