Edictes

Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 159 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació i la creació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10116 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9678 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 227-0 Edicte: 8605 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8600 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació i creació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7206 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 190-0 Edicte: 6844 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6684 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública de la modificació puntual de l'art. 5 "Segregacions de finques rústiques" del Pla Urbanístic de Fontcoberta-Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6511 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6005 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Delegació de funcions de l'alcalde al primer tinent d'alcalde del 18 al 30 d'agost, ambdós inclosos