Edictes

Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7206 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 190-0 Edicte: 6844 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6684 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública de la modificació puntual de l'art. 5 "Segregacions de finques rústiques" del Pla Urbanístic de Fontcoberta-Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6511 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6005 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Delegació de funcions de l'alcalde al primer tinent d'alcalde del 18 al 30 d'agost, ambdós inclosos
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 5915 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5509 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança núm. 13, de preus públics municipals
Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4880 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3690 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 13 de preus públics, a l'apartat de prestació de serveis i preus de les entrades a la piscina municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1580 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la memòria valorada de la regulació de l'ús públic per a la protecció de l'espai natural protegit de la platja d'Espolla