Edictes

Exercici: 2020 Bop: 138-0 Edicte: 4880 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 110-0 Edicte: 3690 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança núm. 13 de preus públics, a l'apartat de prestació de serveis i preus de les entrades a la piscina municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1580 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació inicial de la memòria valorada de la regulació de l'ús públic per a la protecció de l'espai natural protegit de la platja d'Espolla
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1308 AJUNTAMENT DE PORQUERES - Aprovació inicial memòria valorada de la regulació de l'ús públic per a la protecció de l'espai natural protegit de la platja d'Espolla (municipis de Porqueres i Fontcoberta)
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1180 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Delegació de competències per a celebrar matrimoni civil
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 511 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 139 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA - Convocatòria per a la provisió de les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10245 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Anunci sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10139 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'exposició pública del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8655 AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals i reglaments per a l'exercici 2020